För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Räcker det med att ha en policy för sekretess?

Vad gäller för arbetstagaren och vilket skydd i lagen har arbetsgivaren om det inte står något om sekretess i anställningsavtalet?

Om till exempel arbetstagaren läcker ut kunders företagshemligheter som kan skada dem och arbetsgivaren? Ska vi göra om avtalet och skriva om sekretess eller räcker det med att ha en policy?

Det säkraste för arbetsgivaren är det finns en avtalad tystnadsplikt i anställningsavtalet. Om ni bara har en policy så bör ni hänvisa till den i anställningsavtalet så att den blir en del av avtalet eller avtala separat med de anställda om att policyns tystnadsplikt ska gälla. Om det inte finns någon avtalad tystnadsplikt eller sekretess får arbetsgivaren förlita sig på arbetstagarens lojalitetsplikt och lagen (2018:588) om företagshemligheter.

Företagshemlighet är information om affärs- eller driftförhållanden, som varken är allmänt känd eller lättillgänglig, som företaget har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla och vars röjande medför skada i konkurrenshänseende. Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning är inte en företagshemlighet. Inte heller är information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande en företagshemlighet.

Arbetstagare som röjer företagshemligheter kan bli skadeståndsskyldiga. Efter anställningens upphörande måste det finnas så kallade synnerliga skäl för att arbetstagaren ska vara skadeståndsskyldig. Det är därför viktigt att avtala om att tystnadsplikten ska gälla även efter anställningens upphörande. Om arbetstagaren olovligen skaffar sig tillgång till företagshemligheterna så kan det även vara straffbart enligt lagen om företagshemligheter.

Du kan läsa Företagarnas remissyttrande inför en ny lag om företagshemligheter.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.