headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Hur schemalägger jag semester när anställda är korttidspermitterade?

Fråga: Hur påverkar schemaläggningen av arbete och arbetsbefrielse vid korttidsarbete antalet semesterdagar som går åt när den anställde tar semester?

Svar: Semesterdagar kan schemaläggas på flera sätt. Om semesterdagarna läggs ut som fem dagar i veckan räknas det som fem semesterdagar oavsett hur arbetet schemalagts under korttidsarbetet. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att i de fall då vissa dagar är helt arbetsbefriade så ska bara de dagar då arbete faktiskt sker räknas som semesterdagar. De arbetsbefriade dagarna fortsätter då att vara närvaro trots att inget faktiskt arbete sker. Detta kan vara ett sätt att spara semesterdagar och få längre upplevd semester, men det innebär även en risk för arbetstagaren. Under korttidsarbete finns nämligen en skyldighet för arbetstagaren att infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren begär det, vilket gör att om bara vissa dagar räknas som semester kan arbetstagaren behöva återvända i arbete de dagar som är arbetsbefriade. När arbetet är jämnt fördelat tas samtliga dagar ut som semester, vilket ger en större trygghet men färre sparade semesterdagar. 

Hur schemaläggning av arbete, arbetsbefrielse och semester läggs upp bör diskuteras mellan arbetsgivaren och dess anställda. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens så är det arbetsgivaren som bestämmer över förläggningen av schemat och semestern inom ramen för reglerna i arbetstidslagen, semesterlagen och eventuella kollektivavtal.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.