För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur mycket lön måste jag ta ut år 2020 för att kunna använda det lönebaserade utrymmet för utdelning från mitt fåmansföretag år 2021?

Hur får jag använda det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning från mitt fåmansföretag 2020?

Artikeln gäller löneutrymmet 2020. Det finns en ny artikel som svarar på frågan vad som gäller för löneuttag 2021 för att kunna använda det lönebaserade utrymmet för utdelning 2022. 

Gå till Hur får jag använda det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning från mitt fåmansföretag 2022?

Svar från juristen: Lönebaserat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från fåmansföretag få bara användas om du äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget och du eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning för arbete från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp.

Detta innebär för år 2020 att du ska antingen ta ut minst 641 280 kronor eller det lägre belopp som motsvarar 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av kontant utbetalda löner från fåmansföretaget och dess dotterbolag för klara löneuttagskravet för år 2020. Inkomstbasbeloppet för år 2020 är 66 800 kronor.

Om du är själv i bolaget blir ekvationen:

6*inkomstbasbeloppet + 0,05*den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

För utdelningar som kommer att ske år 2021 blir den lägsta lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet (6*66 800 kronor)/0,95 dvs. 421 895 kronor.

Det skulle då innebära att lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2021 är hälften av 421 895 kronor dvs. 210 947 kronor.

Om du har andra anställda i bolaget blir ekvationen:

(6*inkomstbasbeloppet + 5 % av kontanta löner till andra än ägaren)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

Ett exempel som visar hur du kan räkna är följande:

Låt oss anta att lönerna till andra i fåmansföretaget är totalt 1 000 000 kronor.

(6*66 800 kronor+ 0,05*1 000 000 kr)/0,95 = (375 000 kronor + 50 000 kronor)/0,95 = 474 526 kronor.

Låt oss säga att fåmansföretagaren i exemplet ovan tar ut kontant lön med sammanlagt 480 000 kronor år 2020. Det skulle då innebära att det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2020 är hälften av 1 480 000 kronor dvs. 740 000 kronor. Till det få sedan läggas det kapitalbaserade utrymmet och ev. sparat utdelningsutrymme.

Det lönebaserade utrymmet får inte bli större än 50 gånger vad du eller en närstående fått som kontant lön under 2020 från företaget eller något dotterföretag till företaget. Detta kan vara en begränsning för lite större personalintensiva fåmansföretag.

Det är viktigt att du tar ut kontant lön, t.ex. bilförmån eller bostadsförmån ska inte räknas in i beloppet för din lön.

Tänk på att utdelningen inte ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst eller det belopp som du kan beräkna avdragsbeloppet för tjänstpensionspremier. Det kan därför finnas skäl att ta ut något högre lön för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller går i pension. För år 2020 baseras din sjukpenning på en årslön på högst 378 400 kronor, föräldrapenning på en årslön på högst 473 000 kronor och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension baseras på en årslön om högst 539 076 kronor. Brytpunkterna för statlig inkomstskatt på arbetsinkomster är 523 200 kronor. Dessa belopp kan vara värda att ta hänsyn till när du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut från ditt företag.

a mer om 3:12-reglerna i vår handbok.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.