headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

När kan jag debitera dröjsmålsränta?

När har man rätt att debitera dröjsmålsränta för obetald faktura? Har hört att man inte får det förrän 30 dagar från fakturadatum har gått.

I första hand ska dröjsmålsränta debiteras efter vad ni har avtalat om t.ex. att dröjsmålsränta ska utgå efter ett visst antal dagar från fakturadatum. Räntelagens regler fyller ut avtalets regler om ränta. Lagreglerna innebär bl.a. att dröjsmålsränta kan tas ut efter förfallodatumet om dag för betalning är bestämd i förväg annars från 30 dagar efter att du sänt fakturan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap