headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Hur länge behöver jag betala ut sjuklön?

Finns det någon gräns för hur länge jag behöver betala sjuklön?

Jag funderar lite kring sjukskrivning. Jag vet att regeln är att arbetsgivaren ansvarar för de första 14 dagarna. Finns det någon gräns för hur många dagar jag behöver betala under ett år?Kan det vara hur många sjukskrivningsperioder som helst under ett år? Det kan ju t.ex. vara flera 2-3 dagarsperioder, i värsta fall blir det många på ett år.

Nej, sjuklönelagen innehåller ingen gräns för hur många dagar arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön för. När det finns särskilda skäl, t.ex. misstanke om missbruk, kan arbetsgivaren skriftligen begära läkarintyg från första dagen i sjukperioden.

Om arbetstagaren har en kronisk sjukdom som medför ett större antal sjukperioder kan Försäkringskassan besluta om särskilt högriskskydd. Det innebär att arbetsgivaren betalar ut sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden och får ersättning från Försäkringskassan för kostnaderna för sjuklön.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap