För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur stor är den tillfälliga föräldrapenningen?

Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Om du är anställd beräknas ersättningen utifrån din arbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får du ersättningen beräknad per kalenderdag, alltså din sjukpenninggrundande inkomst delad med 365. Om du har enskild firma får du per dag knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), delat med 260. Du kan få ersättning under högst fem dagar per sju-dagarsperiod. 

När måste den tillfälliga föräldrapenningen tas ut? 

Du får ta ut de tio dagarna i samband med barnets födelse till och med den sextionde dagen efter att barnet kommit hem efter förlossningen. 

Det heter också tillfällig föräldrapenning när du får ersättning från Försäkringskassan för vård av barn i vissa andra fall. Du kan få ersättningen om du avstår från arbete för att vårda ditt barn av vissa orsaker t.ex. p.g.a. att barnet eller barnets ordinarie vårdare är sjuk eller det finns annat vårdbehov. 

Hur ska den tillfälliga föräldrapenningen tas ut? 

Du kan ta ut ersättning för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. En dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning räknas som motsvarande andel av en dag. Det betyder att du kan välja att till exempel vara hemma i 20 halva dagar i stället. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.