podcast news play företagaren I media förmån
Tillfällig föräldrapenning företagare

Hur stor är den tillfälliga föräldrapenningen?

Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Om du är anställd beräknas ersättningen utifrån din arbetstid i dagar eller timmar. Är du arbetslös får du ersättningen beräknad per kalenderdag, alltså din sjukpenninggrundande inkomst delad med 365. Om du har enskild firma får du per dag knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), delat med 260. Du kan få ersättning under högst fem dagar per sju-dagarsperiod. 

När måste den tillfälliga föräldrapenningen tas ut? 

Du får ta ut de tio dagarna i samband med barnets födelse till och med den sextionde dagen efter att barnet kommit hem efter förlossningen. 

Det heter också tillfällig föräldrapenning när du får ersättning från Försäkringskassan för vård av barn i vissa andra fall. Du kan få ersättningen om du avstår från arbete för att vårda ditt barn av vissa orsaker t.ex. p.g.a. att barnet eller barnets ordinarie vårdare är sjuk eller det finns annat vårdbehov. 

Hur ska den tillfälliga föräldrapenningen tas ut? 

Du kan ta ut ersättning för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. En dag med tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning räknas som motsvarande andel av en dag. Det betyder att du kan välja att till exempel vara hemma i 20 halva dagar i stället. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.