headphones newspaper video-player

Sjukskrivning

Som företagare med anställda behöver du betala ut sjuklön när någon blir sjuk.

Du ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de förmåner i anställningen som den anställde förlorar.

Vad innebär sjuklön?

Du ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan a...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap