headphones newspaper video-player

Obeställda varor, behöver jag betala?

För några månader sedan fick mitt företag ett brev med ”julerbjudande” från ett lotteriföretag. Jag kastade brevet eftersom jag inte var intresserad av deras erbjudande. Igår fick jag en kartong med varor och en faktura från lotteriföretaget. Lotteriföretaget menar att det föreligger ett avtal mellan oss eftersom jag inte tackade nej till erbjudandet. Måste jag betala?

Nej, du måste inte betala. Du har inte ingått ett avtal med lotteriföretaget. Enligt svensk rätt kan man inte ensidigt binda någon till ett avtal. Detta är inte tillåtet och kallas för negativ avtalsbindning. Ett avtal mellan er föreligger helt enkelt inte.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD