headphones newspaper video-player

Vad är företagets skyldighet kring skadestånd?

Vi är ett konsultbolag som arbetar med utveckling av elektroniska produkter. Det är så att en av våra anställda har utan företagets vetskap laddat ned en programvara som han ville titta på och bekanta sig med.   Den typen av programvara använder vi inte på företaget eftersom detta inte är vårt arbetsområde. Nu är det så att det företag som säljer programvaran har spårat nedladdningen och kräver företaget på en stor summa pengar (93 000 kr).Är företaget ansvarigt för detta? Har andra företag råkat ut för liknande fall och hur ska jag agera?

Enligt skadeståndslagen är det som huvudregel ni som arbetsgivare som gentemot en utomstående får stå för skada som era anställda vållar i tjänsten (under arbetstid och som har samband med arbetsuppgifterna). Det belopp som krävs i detta fall låter dock i mina öron högt.

Ni kan sedan kräva ersättning från den anställde, men bara om det finns s.k. "synnerliga skäl". Detta innebär att man som arbetsgivare i stort sett bara kan kräva den anställde på ersättning i det fall den anställde haft uppsåt att orsaka skadan.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD