headphones newspaper video-player

Kan jag fortsätta ha kontakt med mina kunder och ändå få a-kassa?

Fråga: För att jag ska få a-kassa så krävs det att jag avvecklar eller lägger mitt företag vilande. Kan jag fortsätta ha viss kontakt med mina kunder och/eller leverantörer och ändå få a-kassa? Eller måste jag lägga ned helt?

Svar: Från och med den 1 juli 2020 till den 1 januari 2021 är det möjligt för företagare att få a-kassa samtidigt som att vissa begränsade åtgärder fortsätter att vidtas i näringsverksamheten.

Det är till exempel tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om detta åtgärder syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Du kan läsa mer om de tillåtna begränsade åtgärderna på regeringens hemsida.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.