headphones newspaper video-player

Hur lång blir förlängningen av ett 3-årigt hyresavtal som inte sagts upp?

Vi har ett 3-årigt lokalhyresavtal med 9 månaders uppsägning. Det står inte specificerat hur långt avtalet blir förlängt om ingen säger upp avtalet. Är det då förlängt med 3 år?

I ditt fall är lokalhyresavtalet förlängt på obestämd tid eftersom ingen period för förlängning är avtalad. Ett hyresavtal på bestämd tid anses förlängt på obestämd tid om avtalet saknar bestämmelser om vad som händer om avtalet inte sägs upp. Det innebär att du löpande kan säga upp avtalet till upphörande till det månadsskifte som inträffar närmast efter 9 månader från uppsägningen.

Är hyresvärd och hyresgäst överens om att lokalhyresavtalet istället ska vara förlängt på ett eller tre år, går det bra att avtala om det. Det bör göras skriftligt med ett tillägg till nuvarande avtal.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD