headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Måste jag anmäla verklig huvudman för mitt AB?

Ja, det är penningtvättsdirektivet som gör att Bolagsverket begär in uppgift om verklig huvudman för juridiska personer.

Med verklig huvudman menas den som har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen. Också om en person tillsammans med närstående har detta inflytande är hen verklig huvudman.

Du anmäler verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats. Om du är delägare i ett bolag där det inte finns någon verklig huvudman ska behörig företrädare för bolaget ändå anmäla till Bolagsverket att det saknas verklig huvudman.

Om du inte anmäler i tid kan Bolagsverket förelägga ditt företag att anmäla verklig huvudman. Skickar du inte in korrekta uppgifter då kan ditt företag få vite, en sorts böter för att inte ha lämnat uppgifterna.

Observera att Bolagsverket i detta fall vill att du lämnar uppgifterna i deras webbtjänst. Det är bara om ditt företag fått dispens som du kan lämna uppgifterna på papper. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap