podcast news play företagaren I media förmån faq

Kan jag ha kvar deltidsanställda efter ändringarna i LAS?

Fråga: Kommer ändringar i LAS att påverka min möjlighet att ha deltidsanställda? Jag har just nu några deltidsanställda i min butik för att få schemat att gå ihop. Om de vill ha fler timmar – har de rätt att kräva heltid?

Svar från juristen: Det finns ett förslag om att heltid ska vara huvudregel om inget annat avtalats. De deltidsanställda har därför inte rätt att kräva heltid om det tydligt framgår av deras anställningsavtal att de har en lägre sysselsättningsgrad. Däremot har de rätt att begära att arbetsgivaren skriftligt motiverar skälet till att anställningen inte omfattar heltid. Detta kommer dock att börja tillämpas den 1 oktober 2022. Men om begäran lämnats före den 1 januari 2023 har arbetsgivaren tre månader på sig att svara arbetstagaren.

Begära utökad sysselsättningsgrad

Enligt ett annat förslag kommer deltidsanställda som varit anställda sammanlagt minst sex månader också kunna begära utökad sysselsättningsgrad och få skriftlig motivering till arbetsgivarens ställningstagande angående sysselsättningsgraden. Informationen ska då lämnas inom en månad. Reglerna kommer att börja tillämpas den 29 juni 2022. 

De deltidsanställda kan anmäla sitt intresse av företrädesrätt till utökade tjänstgöringsgrad. Om du då får en ledig tjänst med högre sysselsättningsgrad ska du erbjuda den tjänsten till den av dem som anmält intresse som har längst anställningstid. Företrädesrätten kräver dock att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer, det vill säga rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper, för tjänsten.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.