headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad krävs av oss om en kund vill slingra sig ur en beställning eller inte betalar för leveransen?

Jag har en fråga om de dokument som vi använder i vår försäljningsprocess. I dagsläget skriver vi en offert till kunden där vi beskriver vårt erbjudande. När kunden vill beställa så skapar vi en orderbekräftelse på överenskommen leverans som kund och säljare signerar. I såväl offert som orderbekräftelse finns våra leveransvillkor som i sin tur i vissa delar hänvisar till Telekomföretagens Allmänna bestämmelser t ex Avtal 90.Därefter skapar ett mer detaljerat avtal som stipulerar SLA och andra leveransparametrar och som har de tidigare angivna allmänna bestämmelserna som bilaga.Nu undrar jag om vi kan förenkla den här byråkratin utan att försämra vår juridiska rätt?Vad krävs av oss för att ha torrt på fötterna i alla scenario?

I det förenklade förfarande som du beskriver kan er offert ses som ett anbud och kundens beställning som en accept enligt avtalslagens regler finns då ett avtal. Om de accepterar era villkor utan några invändningar har ni ett bindande avtal.

Det är endast ett fåtal avtal som enligt svensk rätt förutsätter skriftlighet, t.ex. köp av fast egendom. Om det är företag som ni säljer till räcker det med att ni i er offert har en hänvisning till era detaljerade villkor för att kunderna ska bli bundna även av dessa. Om ni säljer till konsumenter måste de ha tillgång till villkoren för att dessa ska bli en del av avtalet. Det innebär att i avtalen med konsumenterna kan det bli så att de detaljerade villkoren ev. blir del av avtalet först när det signerar.

Sedan finns det alltid bevisfrågor t.ex. kring vem som skickade ett e-postmeddelande eller beställde på en webbplats. Men även en underskrift i bläck kan vara förfalskad.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap