headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Rut-avdraget

Avdrag som skapar jobb

Från och med 1 juli 2019 kan alla över 18 år göra rut-avdrag  upp till 50 000 kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, eftersom rut-avdraget halverades från och med 2016. Företagarna hade länge drivit frågan om utökade rutavdrag.

Med rut-jobbens hjälp har många människor kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning.

Läs mer om Skatter

Bonus-malus eller malus-malus?

Regeringen satsar nära 10 miljarder på grön återhämtning. Med förslagen försöker man pressa fram en omställning utan att ge företagen förutsättningarna som krävs. Företagarnas E...

Bonus-malus eller malus-malus?

Regeringen satsar nära 10 miljarder på grön återhämtning. Med förslagen försöker man pressa fram en omställning utan att ge företagen förutsättningarna som krävs. Företagarnas E...

Taggar
Riks