headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Rut-avdraget

Med rut-jobbens hjälp har många människor kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning.

Från och med 1 juli 2019 kan alla över 18 år göra rut-avdrag  upp till 50 000 kronor per år. Det är en fördubbling jämfört med tidigare, eftersom rut-avdraget halverades från och med 2016.

Företagarna var kritiska till halveringen och välkomnar det utökade avdraget.  Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen, de som får jobb och statskassan.

Nu ska avdraget utökas till att gälla tvätt-, flytt, hämt- och trygghetstjänster och taket ska på sikt tredubblas jämfört med reglerna som gällde före 1 juli 2019. Även ett särskilt rut-avdrag för äldre ska utredas. Företagarna har länge drivit frågan om utökade rutavdrag.

Läs mer om Skatter

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap