headphones newspaper video-player

Hur påverkas hyran när en fastighet byter ägare?

Vår hyresvärd ska sälja fastigheten som vi hyr butikslokal i. Vilken rätt har en ny ägare att sätta ny (högre) hyra? Hur påverkas vårt nuvarande kontrakt av ett ägarbyte på fastigheten?

Under förutsättning att ni har ett skriftligt hyresavtal så fortsätter det att gälla som om ingenting hänt. Den nya fastighetsägaren kan säga upp avtalet för villkorsändring till hyrestidens slut. Vid bedömning av hyresnivån är det alltid marknadshyran på orten som är vägledande.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD