headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
Kör du elbil privat och i företaget? Ha koll på förmånsvärdet för elförbrukningen. Foto: Shutterstock

Elförbrukning på elbil - förmånsvärde?

Om jag byter tjänstebilen till en elbil får jag ett förmånsvärde även för elförbrukningen? Kan företaget få tillbaka upp till halva kostnaden för en laddstation på samma sätt som en privatperson?

Företagarnas jurister svarar:

Ja, om du som anställd använder tjänstebilen privat mer än 10 gånger och 100 mil per år uppkommer ett förmånsvärde även för den elförbrukning som går åt till de privata resorna. 

Förmånsvärdet består av 120 procent av marknadsvärdet och numera är det även möjligt att få fram marknadsvärdet genom att använda den anställdes genomsnittliga kostnad för motsvarande laddning i privatbostaden

Förmånsvärde beräknas på flera faktorer

Du räknar fram förmånsvärdet för din elförbrukning per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elförbrukningen per kWh och antal kWh som bilen laddats på arbetsplatsen.  

I det fall du enbart laddar tjänstebilen hemma kan ditt företag lämna en skattefri ersättning med 9,50 kr per mil år 2020. Är det däremot så att du laddar både på arbetsplatsen och hemma kan du inte få skattefri milersättning eller avdrag i deklarationen för tjänsteresorna eftersom du då inte anses ha betalat samtliga utgifter för tjänsteresan. 

Investeringsstöd finns

Om ditt företag installerar en laddstation på företagets parkering går det att få investeringsstöd till detta om alla villkor är uppfyllda t.ex. att företaget ska äga eller ha nyttjanderätt till parkeringen. Du kan läsa mer om detta Naturvårdsverkets webbplats

Däremot kan företaget inte få investeringsstöd i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för en laddstation som också berättigar till Ladda hemma-stöd enligt förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon. Om det är du som fastighetsägare gör investeringen kan du däremot ansöka om Ladda hemma-stöd.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  Fler frågor och svar finns i Juridisk rådgivning FAQ

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap