För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Anställa någon som sökt asyl - går det?

Företagen idag skriker efter kompetenta människor att anställa. Det blir då naturligt för företagare att fundera över om de människor som är asylsökande är möjliga att rekrytera. Vad gäller egentligen då? Kan företaget fritt anställa ur den gruppen eller finns det hinder?

Svaret på den frågan är att om den asylsökande har tillstånd att arbeta under asylprocessen så kan företaget anställa personen. Företagaren som vill anställa måste dock kontrollera vissa saker innan.

Kontrollera LMA-kort

För att en asylsökande ska få rätt att arbeta i Sverige måste personen ha fått ett såkallat LMA-kort. På det kortet ska det stå att personen är undantagen från kravet på arbetstillstånd.

Ett LMA- kort är en handling som Migrationsverket utfärdar till personer som ansökt om asyl i Sverige.  På LMA-kortet ska texten ”AT–UND” finnas med under punkten 7, för att personen ska få arbeta i Sverige under asylprocessen.

Tänk dock på att...

... ett LMA-kort är tillfälligt och huvudregeln är att det är giltigt i tre månader åt gången. Det kan när som helst dras in av Migrationsverket när de fattat ett beslut om uppehållstillstånd eller om exempelvis avvisning.

Det innebär att du som företagare behöver kontrollera regelbundet med Migrationsverket om personen har ett giltigt LMA-kort. Om du inte gör det så riskerar du att bryta mot lagstiftningen om du har en person som är anställd hos dig utan rätt att arbeta i Sverige.

Meddela Migrationsverket

Dessutom måste du som företagare anmäla till Migrationsverket på särskild blankett att du har anställt en asylsökande, enligt Utlänningsförordningen (2006:97, kap 7). Du måste också anmäla till Migrationsverket om anställningen upphör. 

Anställningsform

Vilken anställningsform du ska välja är upp till ert företag, vi rekommenderar att ni börjar med en tidsbegränsad anställning. En ”allmän visstidsanställning” som är tidsbestämd ett antal veckor eller månader, förslagsvis så länge som personen har ett giltigt LMA-kort.

Du kan alltid förlänga en allmän visstid om personen får fortsatt rätt att arbeta i Sverige. 

Checklistan!

Liten checklista för företag som vill anställa en person som sökt asyl:


1) Kontrollera att personen har ett giltigt LMA-kort med texten ”AT-UND” under punkt 7.


2) Kontrollera mot personens id-handling att du anställer rätt person. (LMA-kortet är inge id-handling).


3) Skriv ett anställningsbevis. Vi rekommenderar att du börjar med en tidsbegränsad anställning.


4) Anmäl på rätt blankett till Migrationsverket att du har anställt en person som sökt asyl.


5) Kontrollera regelbundet att personen har ett giltigt LMA-kort.

Vill du veta mer?

 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.