För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Måste jag erbjuda inhyrd personal anställning?

Fråga: Mitt företag hyr regelbundet in personal i stället för att ha egna anställda. Vad behöver vi tänka på i och med de nya reglerna om skyldighet att erbjuda inhyrd personal anställning?

Svar från juristen: Kundföretag ska erbjuda tillsvidareanställning hos kundföretaget till en arbetstagare som omfattas av lagen om uthyrning av arbetstagare och som varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader, under en period om 36 månader från den 1 oktober 2022. Det innebär att placeringen inte måste ha varit sammanhängande, utan kan ha varit uppdelad på fler perioder. 

Skälig tidsfrist

Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter att tidsgränsen passerat. Kundföretaget får bestämma inom vilken tidsfrist arbetstagaren måste svara på erbjudandet, men arbetstagaren måste få skälig tid att ta ställning till erbjudandet. 

Om arbetstagaren accepterar erbjudandet upphör anställningen hos bemanningsföretaget när anställningen hos kundföretaget tillträds, utan någon särskilt åtgärd. Bemanningsföretaget bör dock informeras i samband med detta. Om arbetstagaren inte accepterar erbjudandet har kundföretaget fullgjort sin skyldighet och behöver inte lämna något ytterligare erbjudande, även om arbetstagaren fortsätter arbeta hos kundföretaget eller senare hyrs ut på nytt till kundföretaget och arbetstagarens anställning hos bemanningsföretaget påverkas inte om arbetstagaren tackar nej till erbjudandet.

Ersättning i stället för tillsvidareanställning

Om ett kundföretag inte vill erbjuda en tillsvidareanställning kan kundföretaget i stället betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två aktuella månadslöner för arbetstagaren. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet om anställning skulle ha lämnats.

Om detta inte följs riskerar kundföretaget att få betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som inträffat. Det innebär att du bör förbereda och kontrollera om det är någon i den inhyrda personalen som ni ska ge erbjudande om anställning enligt de nya reglerna eller betala ersättning till.

Värvningsklausuler och kollektivavtal

Ovanstående gäller för företag som inte har kollektivavtal, i kollektivavtal får göras avvikelser från ovanstående bestämmelser.

Många avtal mellan bemanningsföretag och kundföretag innehåller så kallade värvningsklausuler, vilka i många fall innebär att kundföretaget ska betala en summa pengar för det fall de rekryterar över anställd från bemanningsföretaget. Sådana klausuler kan behöva ses över i samband med att lagen börjar tillämpas och ditt företag som kundföretag kan bli skyldig att erbjuda anställning eller betala ersättning motsvarande två månadslöner till den inhyrde.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.