För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller när en kund vill avbeställa en leverans?

Vilka regler gäller och vad säger konsumentköplagen?

Om kunden är en konsument finns tvingande lagstiftning i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som ger kunden rätt att avbeställa. Men för andra kunder finns ingen tvingande lagstiftning eftersom köplagen är dispositiv och kan avtalas bort eller annat gälla enligt branschpraxis, praxis mellan parterna m.m. 

Konsumenter har rätt att avbeställa varor som ännu inte är levererade. Säljare har då inte rätt att få fullt pris utan bara ersättning för    

  1. särskilda kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt, 
  2. särskilda kostnader till följd av hävningen eller avbeställningen, samt 
  3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för hävningen eller avbeställningen, omfattningen av nedlagt arbete och omständigheterna i övrigt. 

Detta innebär atdu som säljare kan få ersättning för t.ex. ta fram offert, kreditundersökning, att varan bara kan säljas till lägre pris till annan, kostnader för retur till tillverkare och återfrakt. Men säljaren har inte rätt till hela det s.k. positiva kontraktsintresset d.v.s. säljaren kommer inte helt sättas i samma ekonomiska situation som om avtalet fullföljdes och konsumenten betalade avtalat pris. 

Säljaren har inte heller rätt till ersättning om konsumenten visar att avbeställningen beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller betalningsförmedlingen eller annat liknande hinder som köparen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Med andra ord kan konsumenten undgå skyldighet att betala ersättning genom att visa närmast force majeure liknande situation föreligger och lett till avbeställningen. 

Om kunden inte är konsument regleras oftast rätten till ev. avbeställning och dess konsekvenser av sådan i avtalet. Enligt köplagens regler kan säljaren oftast kräva fullgörelse. Men om en kund avbeställer en vara som ska tillverkas eller skaffas särskilt för honom, får säljaren dock inte hålla fast vid köpet genom att fullfölja tillverkningen, vidta andra förberedelser för avlämnandet och kräva betalning. Detta gäller dock inte, om ett avbrott skulle medföra en väsentlig olägenhet för säljaren eller risk för att hans förlust till följd av avbeställningen inte blir ersatt. 

Om rätten till avbeställning är avtalad kan särskilda regler om ersättningen finnas i avtalet. Kunder, som inte är konsumenter, ska enligt köplagens regler betala skadestånd vid avbeställning. Skadeståndet ska ersätta för utgifter, prisskillnad, utebliven och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. 

Med andra ord har konsumenter rätt att avbeställa men ska då betala viss ersättning till säljaren. Andra kunder kan ha rätt att avbeställa men det ska då framgå av avtalet eller avse en vara som ska tillverkas eller köpas in särskilt för dem. Även i dessa fall ska kunden ersätta säljaren.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.