För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur fungerar turordningsreglerna?

Hur fungerar turordningsreglerna? Vi är ett litet företag med sex anställda. Det är jag som är ägare, min fru, vår dotter och hennes man. Dessutom har vi två utomstående anställda.

Svar från juristen: Du, din fru och din dotter omfattas inte av reglerna om anställningsskydd och turordning i lagen om anställningsskyddsregler. Ni finns därför inte med på turordningslistan. Ditt företag behöver inte heller ha någon motivering för att kunna säga upp någon av dig, din fru eller din dotter. 

Eftersom du har tio eller färre anställda får du också undanta två arbetstagare från turordningslistan med motiveringen att de har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet. Det är arbetsgivaren som bedömer vem som har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet och den bedömningen kan bara ifrågasättas om undantaget används för att säga upp någon av diskriminerade orsaker. Från den 1 oktober 2022 gäller att arbetsgivare kan undanta tre anställda från turordningen. Du kan läsa mer om det i artikeln Hur många anställda får jag undata från turordningen?

Din svärson och de två andra ska placeras in på turordningslista om ni ska säga upp på grund av arbetsbrist. Om du bedriver verksamhet på mer än ett ställe eller har mer än ett kollektivavtal så kan det vara så att ni har flera turordningslistor. 

Dessutom ska de som har kvar sitt arbete efter uppsägningarna ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som finns kvar. Med detta menas att de kvarvarande anställda ska ha rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper för att utföra arbetet. Detta innebär att om en tjänst ska tas bort ska du erbjuda den personen omplacering till en tjänst som innehas av någon med kortare anställningstid som personen har tillräckliga kvalifikationer för. 

Den som blir erbjuden omplacering enligt turordningsreglerna ska tacka ja eller nej till erbjudandet. Om hen tackar nej så blir hen uppsagd p.g.a. arbetsbrist. 

Med andra ord så är du i ditt fall ganska fri att själv avgöra vem som ska sägas upp i en arbetsbristsituation om du kan reglerna för turordning. 

 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.