headphones newspaper video-player

Hur fungerar turordningsreglerna?

Hur fungerar turordningsreglerna? Vi är ett litet företag med sex anställda. Det är jag som är ägare, min fru, vår dotter och hennes man. Dessutom har vi två utomstående anställda.

Du, din fru och din dotter är undantagna från lagen om anställningsskyddsregler, ni finns därför inte med på turordningslistan. Ditt företag behöver inte heller ha någon motivering för att kunna säga upp någon av dig, din fru eller din dotter.

Din svärson och de två andra ska placeras in på turordningslista om ni ska säga upp på grund av arbetsbrist. Om du bedriver verksamhet på mer än ett ställe eller har mer än ett kollektivavtal så kan det vara så att ni har flera turordningslistor.

Eftersom du har tio eller färre anställda får du också undanta två arbetstagare från turordningslistan med motiveringen att de har särskild betydelse för företagets fortsatta verksamhet. Dessutom ska de som har kvar sitt arbete efter uppsägningarna ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som finns kvar.

Med detta menas att de kvarvarande anställda ska ha rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper för att utföra arbetet. Med andra ord så är du i ditt fall ganska fri att själv avgöra vem som ska sägas upp i en arbetsbristsituation.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap