För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur gör man med betalning av pension under föräldraledigheten?

Fråga: Jag har en anställd som ska vara föräldraledig. Är det ok att sluta betala in till pension under föräldraledigheten?

Svar från juristen: När du som arbetsgivare betalar in arbetsgivaravgifter går en del av detta till den anställdas allmänna pension, den så kallade inkomstpensionen. Du betalar inte in något under föräldraledigheten eftersom arbetsgivaravgifterna baseras på lönen. Din anställde har dock ett skydd i inkomstpensionen som innebär att föräldraledigheten normalt inte i någon större utsträckning påverkar inkomstpensionens storlek. 

Eventuell inbetalning av tjänstepension

Som ett komplement till den statliga inkomstpensionen kan arbetsgivaren vara skyldig att betala in tjänstepension enligt kollektivavtal eller annat avtal. Undersök därför relevanta kollektivavtal, anställningsavtal och andra avtal som kan ta upp frågan om skyldighet att betala in tjänstepensioner även vid frånvaro.  

Om ni har avtalat om löneväxling för pensionspremier (att den anställde får lägre lön för att arbetsgivaren ska betala in extra tjänstepensionspremier) brukar detta förutsätta att arbetstagaren är i tjänst och får lön. 

Ej missgynnande  

Enligt föräldraledighetslagen får arbetsgivaren inte missgynna föräldrar, men att inte betala in premier för tjänstepension anses inte vara ett missgynnande enligt Arbetsdomstolen. Detta eftersom pension i lagens mening är uppskjuten lön. 
 
Eftersom en anställd inte får lön under föräldraledigheten så har den heller inte rätt till pension. Därmed anses det inte som ett missgynnande att inte betala in tjänstepensionspremier för föräldralediga anställda om det inte skyldigheten framgår av något avtal. 

På Arbetsdomstolens webbplats finns mer inforation om detta, i 2009-01-28, AD 2009 nr 15.

Vad gäller det privata pensionssparandet är det arbetstagaren själv som sköter det. Numera finns ingen avdragsrätt för dessa premier i inkomstdeklarationen. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.