För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag få anstånd med att betala företagets skatter och avgifter?

Fråga: Jag kommer inte kunna betala företagets skatter och avgifter i tid. Vad ska jag göra? Kan jag få anstånd?

Regeringen föreslog den 29 december 2022 att möjligheten att få skatteanstånd ska utökas. Läs mer  här:

Vad betyder regeringens förslag om utökade möjligheter till skatteanstånd?

Elkrisen: Regeringen föreslår utökade skatteanstånd

Svar från juristen: Skatteverket kan lämna anstånd med inbetalning av skatter och avgifter av lite olika orsaker. I ditt fall skulle det kunna vara till exempel för att företaget har tillfälliga betalningsproblem enligt 63 kapitlet 15 § skattebetalningslagen.

Det krävs att det finns synnerliga skäl för denna typ av anstånd, vilket är ett ganska strängt krav. Betalningsproblemen ska bero på något du inte kunnat råda över, vara tillfälliga och ha samband med händelsen som orsakat problemen och ditt företag ska ha betalningsförmåga när anståndet löper ut. Tänk på att det är du som ska berätta om omständigheterna och kunna visa att på att det finns en betalningsförmåga när anståndet löper ut.

Skatteverket kommer efter ditt företags ansökan göra en bedömning och bevilja ansökan om det är till fördel även för staten. Det är därför viktigt att du kan visa din plan för att kunna betala när anståndet upphör, till exempel att du då ska ha fått betalt eller hunnit sälja en tillgång.

Läs även: Hur söker jag anstånd för företagets skatteinbetalningar?

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.