headphones newspaper video-player

Sjuklön under coronakrisen

Hur är de tillfälliga reglerna för hur arbetsgivare ska betala sjuklön med anledning av corona?

Med anledning av coronakrisen ändras tillfälligt reglerna kring sjuklön som ska betalas av arbetsgivare när en anställd blir sjuk.

De tillfälliga reglerna, som i skrivande stund oktober 2020 gäller till och med 31 december 2020, innebär att en arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen för perioden april–juli 2020.

För perioden augusti till och med december 2020 ska du räkna annorlunda. Ersättningen beräknas olika beroende på hur höga kostnader du har haft. Här finns underlag för hur man ska räkna:

Läs mer om bestämmelserna hos Riksdagen 

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till anställda precis som vanligt och ersättningen kommer i efterhand till skattekontot.

Läs mer och få senaste informationen hos Försäkringskassan

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.