För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vanliga frågor kring semester

När ska den anställde ha semester? Kan man spara semester? Vad är intjänandeår och semesterår? Företagarnas Rådgivning har sammanställt vanliga frågor och svar.

Nedan finns svar på de allra vanligaste frågorna om semester som vi på Företagarnas juridiska rådgivning får från våra medlemmar. Om ni är bundna av kollektivavtal eller hängavtal gäller de reglerna i första hand. Reglerna nedan gäller alltså om inget annat är avtalat. Vissa regler kan du som arbetsgivare avtala om med dina anställda, medan andra inte går att sätta åt sidan. Ring rådgivningen om du vill veta vad som gäller i ett enskilt fall!

Vem har rätt till semester och hur mycket?

Alla arbetstagare har rätt till minst 25 semesterdagar per år, vilket blir totalt fem veckors ledighet. Om en anställning är avsedd att pågå i högst tre månader får man avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut.

Jag har läst att någon som anställs efter 31 augusti bara har rätt till fem semesterdagar?

Det stämmer, men regeln tar sikte på hur mycket semester en anställd kan kräva och har ingenting att göra med semesterlön. Poängen med regeln är att någon som börjar sent på året inte ska kunna kräva att få vara ledig fem veckor. Som arbetsgivare har du naturligtvis möjlighet att godkänna en ansökan om längre semester ändå.

När ska den anställde ha semester?

En anställd har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester. Denna semester ska förläggas till perioden juni-augusti. Man kan förlägga semestern till annan tid om man avtalat det med den anställde, och viktigt att tänka på då är att göra det skriftligt. Även utan avtal kan semestern förläggas till annan tid om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara till exempel att verksamheten är säsongsbunden.

Vad händer om vi inte är överens om när den anställde ska ha semester?

Om ni inte kan komma överens om hur semestern ska förläggas så är det arbetsgivaren som bestämmer, om inte annat har avtalats. Om arbetsgivaren bestämt semesterns förläggning utan att ha kommit överens med den anställde så ska arbetsgivaren underrätta den anställde om det minst två månader innan semesterns början.

Vad är intjänandeår och semesterår?

Ett semesterår sträcker sig från 1:a april till 31:a mars. Samma period året innan kallas intjänandeår. Den semester som tjänas in under intjänandeåret används alltså till betald semester året därpå.

Vad händer om den anställde inte har någon intjänad semester?

En anställd som inte hunnit tjäna in någon semester har ändå rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet, men har däremot inte rätt till semesterlön. Ibland får den anställde förskottssemester, men det är inget du som arbetsgivare är tvungen till.

Hur tjänar man in semester?

All lön och ersättning (t.ex. provision) som den anställde får i sin anställning är semesterlönegrundande. I vissa fall kan även frånvaro vara semestergrundande. Sådan frånvaro är bland annat sjukdom och föräldraledighet med vissa begränsningar.

Hur mycket ska den anställde ha i semesterlön?

Semestern räknas ut enligt två principer: sammalöneregeln eller procentregeln. Enligt sammalöneregeln ska den anställde ha samma lön under semestern som om hon hade arbetat. Dessutom ska även ett så kallat semestertillägg betalas. Detta är olika stort, men för månadsavlönade är det 0,43 % av månadslönen. Semester enligt procentregeln innebär att den anställde ska ha 12 % av den förfallna lönen under intjänandeåret i semesterlön.

Vad händer om den anställde är sjuk på semestern?

Om en anställd är sjuk på semestern kan denne sjukskrivas precis som om det inte hade varit semester. I sådana fall är det sjuklön enligt de vanliga sjuklönereglerna som gäller, och semesterdagarna används således inte. Om man är sjuk på semestern har den anställde rätt till sammanhängande semester vid ett senare tillfälle.

Kan man spara semester?

Ja, den anställde kan spara alla dagar som överstiger 20 per år. Om den anställde har 25 semesterdagar per år kan alltså fem dagar sparas till nästa år. De måste utnyttjas inom fem år från att de sparats, men i vissa fall kan man komma överens om att de får sparas ytterligare ett år. Om semester inte har kunnat läggas ut innan de sparade semesterdagarna ”går ut” så ska du som arbetsgivare betala ut dem som semesterersättning istället.

Kan jag tvinga den anställde att ta semester även om denne inte vill?

Det är upp till arbetsgivaren att se till så den anställde tar den semester som lagen säger, för att inte bryta mot semesterlagen. En anställd som inte har någon intjänad semester och alltså skulle få semester utan semesterlön kan däremot avstå från ledighet. I det fallet får man alltså inte tvinga den anställde att ta semester. Rekommendationen är att se till att en sådan överenskommelse görs skriftligen. Vad avser semester under uppsägningstid så kan du som arbetsgivare inte heller tvinga den anställde att ta semester.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.