headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kan jag avbryta semestern för mina anställda?

Fråga: Vilka möjligheter har arbetsgivaren att återkalla anställda från en beviljad eller pågående semester?

Svar: I fall då semestern är beviljad men ännu inte påbörjad har arbetsgivaren rätt att flytta semestern om det är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Arbetstagaren måste dock meddelas om att semestern flyttats senast en månad innan semestern skulle påbörjats. 

En arbetsgivare kan återkalla en anställd från en pågående semester om det finns tungt vägande skäl till detta. Arbetstagaren har då rätt till ordinarie lön och ersättningar. Dessutom har den anställde naturligtvis kvar de semesterdagar som inte nyttjades. Det finns även en rätt för ersättning för ekonomisk skada som exempelvis ombokad eller redan betald resa. Saknar arbetsgivaren tungt vägande skäl kan arbetstagaren ha rätt till ytterligare skadestånd enligt semesterlagen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap