podcast news play företagaren I media förmån

Kan jag utöka mitt företag med ny verksamhet?

Jag har ett städbolag men skulle även vilja utföra bokföringstjänster åt kunder några dagar i veckan och jag vill fakturera från städbolaget, behöver jag göra någon förändring?

Du bör kontakta ditt försäkringsbolag eftersom du förmodligen behöver ändra hur du är försäkrad. Eftersom du troligtvis bara är försäkrad för städverksamhet så riskerar du annars problem med försäkringsbolaget om någon skada skulle uppstå i samband med att du utför bokföringstjänster. Företagsförsäkringen gäller enbart för den verksamhet som anges i försäkringsbrevet. Du kan också behöva ändra SNI-kod hos Skatteverket.

Du bör också kontrollera bolagsordningen så att bokföringstjänster omfattas av bolagets ändamål enligt bolagsordningen. Det kan vara så att bolaget måste ha en bolagstämma för att besluta om ändring av bolagsordningens formulering och denna ändring av bolagsordningens ska anmälas till Bolagsverket.

Om du vill att bokföringsverksamheten ska bedrivas under ett eget varumärke ska du ansöka om ett hos PRV. Vill du att bokföringsverksamheten ska bedrivas under ett särskilt företagsnamn (det som tidigare kallades bifirma) kan det registreras hos Bolagsverket, till exempel via verksamt.se.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.