headphones newspaper video-player

Vad gäller för designskydd?

Vi har ett mönsterskydd på en produkt för hela EU och finner att liknande produkter marknadsförs här i Sverige. Hur ska vi agera gentemot dessa på ett juridiskt korrekt sätt?

Vi skulle föreslå att ni börjar med att skriva till det företag som gör intrång i ert mönsterskydd. Ni bör då kräva att användandet omedelbart upphör eftersom ni har mönsterskyddet, eventuellt kombinerat med ett krav på ersättning för det nyttjande som skett. Om detta inte hjälper har ni möjlighet att vända er till domstol. Om ni gör det så rekommenderar vi att ni anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa er med processen. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD