För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad kan jag göra när anställd har "ful" jultröja på jobbet?

Fråga: En av mina anställda har alltid på sig en "ful" jultröja på "Jultröjans dag". Jag tycker inte om det. Vad kan jag göra som arbetsgivare?

Svar från juristen: Det är arbetsgivaren som bestämmer bland annat klädkoden på arbetsplatsen. Det kan också finnas myndighetsföreskrifter med mera, till exempel på grund av hygienkrav, som gör att en anställd måste ha viss klädsel i arbetet. Om klädseln är viktig ur säkerhets- eller hygiensynpunkt är det ofta allvarligt att bryta mot reglerna.

Informera om arbetsplatsens klädkod

Du ska som arbetsgivare gör klart för den anställde vad som gäller på arbetsplatsen. Ibland kan det räcka med en enkel tillsägelse för att den anställde ska rätta sig efter vad som gäller till exempel i fråga om klädsel. Du måste använda ditt omdöme hur det ska gå till. Tänk dock på att det ofta är bra att ta upp problemet så snabbt som möjligt. 

Det är också viktigt att ha ett samtal med den anställde för att den anställde ska få en bra förståelse för varför klädseln inte lämpar sig. Men också för att du som arbetsgivare ska få den anställdes synpunkter. I vissa fall kan klädkoder vara diskriminerande. Då kan det vara bra att anpassa klädkoden. Du kan läsa mer om diskriminerande klädkoder i Vilka regler gäller för klädkoder?

Om den anställde fortsätter att inte följa klädkoden, eller förskriften som kräver viss klädsel, ska du som arbetsgivare se till att få skriftlig dokumentation på att du informerat och att arbetstagaren uppmärksammats på misskötseln. I förlängningen kan det leda till uppsägning på grund av personliga skäl alternativt avsked beroende på hur allvarlig misskötseln är. 

Dokumentera misskötsel 

En skriftlig erinran är inte en disciplinär åtgärd utan har till syfte att påminna om vad som gäller på arbetsplatsen, på vilket sätt arbetstagaren brutit mot detta och förklarar att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl, alternativt avskedande. Gör den i två exemplar ett exemplar till den anställde och ett exemplar som den anställde skriver under och som arbetsgivaren har kvar som dokumentation.

Om det är sakliga skäl att säga upp en anställd för brott mot klädkoden måste avgöras i varje enskilt fall. Misskötseln måste ses som allvarlig, få negativa konsekvenser för arbetsgivaren, arbetstagaren ska vara medveten om att misskötseln kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsgivaren ska ha försökt vidta rimliga åtgärder för att hindra misskötseln och inte ha möjlighet att omplacera till ledig tjänst där beteendet inte är misskötsel för att det ska vara sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl.

Negativa konsekvener för arbetsgivaren?

Det är arbetsgivaren som ska kunna visa att ovanstående punkter är uppfyllda för att det ska finnas sakliga skäl för uppsägning. Diskutera alltid med en jurist innan du påbörjar en uppsägning på grund av personliga skäl för att vara så säker som möjlig på att det finns sakliga skäl, klara alla formkrav och inte i onödan råka ut för krav på ogiltigförklaring och höga skadestånd. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.