headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Okej med hund på jobbet?

Kan jag tillåta att min anställda har med sig sin hund till jobbet?

I många fall kan det vara ett trevligt med en hund, eller annat djur, på arbetsplatsenDet är ditt företag som bestämmer över vem och vad som får vistas i företagets lokaler m.m. Men det kan finnas regler som gör att ditt företag inte kan tillåta det som t.ex. hygienregler.  

Djuren som de anställda tar med sig får inte skapa en dålig arbetsmiljö för övriga anställda. Du behöver därför undersöka om det är någon som är allergisk eller t.ex. hundrädd innan du tillåter den anställde att ta med sig sin hund in i företagets lokaler. 

Även om det inte finns några hinder ur arbetsmiljösynpunkt m.m. kan det vara olämpligt och då är det arbetsgivaren som bestämmer. Det är också arbetsgivaren som bestämmer förutsättningarna t.ex. att hunden endast får vistas i vissa delar av lokalerna eller vid vissa tidpunkter. Djur kan vara oberäkneliga och detta bör du ta hänsyn till när du bestämmer vilka regler som ska gälla för att ha med hunden till jobbet. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap