För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gäller vid utlandsarbete i USA?

Min funderingar handlar om vad som gäller vid utlandsarbete, i det här fallet i USA.

Personen ifråga är verksam där och uppbär inte längre svensk lön, inga sociala avgifter betalas in, vare sig för honom eller hans fru som är tjänstledig från sin svenska arbetsgivare.                                       

De har för att beviljas arbetstillstånd i USA, startat upp ett företag där, i vilket mannen arbetar.  Vilket socialförsäkringsskydd har han och familjen då de är i Sverige? Några sociala avgifter betalas ju inte för någon av dem till följd av löner just nu? Vore det lämpligt att se till att han uppbär lön och kanske även frun, för att säkerställa inkludering i det svenska systemet?

För att ha rätt till ersättning från svenska socialförsäkringssystemet krävs för vissa förmåner, t.ex. barnbidrag, bosättning i Sverige och för andra förmåner, t.ex. sjukpenning, krävs arbete i Sverige som ger inkomst. Med andra ord är familjen förmodligen inte skyddad av det svenska socialförsäkringssystemet då de bor och arbetar i USA.

Sverige har skrivit avtal med många länder om socialförsäkringar, vilket kan göra att personer som flyttar tillfälligt till andra länder för att arbeta kan vara kvar i det svenska socialförsäkringssystemet. Men avtalet med USA gäller bara för pensioner, du hittar den på  Skatteverkets hemsida.

Om det är viktigt för dem att tillhöra sjukpenningsystemet ska de ha inkomst för sitt arbete i Sverige från en svensk arbetsgivare eller svensk näringsverksamhet, även se till att arbetet är årligen förekommande eller pågår i minst sex månader och att inkomsten kan antas uppgå till minst 24 procent av prisbasbeloppet (d.v.s. minst 10 680 kr år 2015).

Sjukpenning utbetalas först efter en sjuklöneperiod på två veckor för anställda och för enskilda näringsidkare efter en karensperiod på som huvudregel sju dagar, det går att välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens och det påverkar sjukförsäkringsavgiften. Det är därför tveksamt i detta fall om det är lönsamt att se till att de har förvärvsinkomster i Sverige eller om det är bättre att utöka den försäkring de redan har.

De kan bli eller fortsätta vara obegränsat skatteskydliga för inkomstskatt i Sverige enligt reglerna om väsentlig anknytning om de bedriver näringsverksamhet. Detta behöver inte vara något stort problem då dubbelbeskattning kan undvikas med hjälp av reglerna i skatteavtalet mellan USA och Sverige eller reglerna om avdrag för betald utländsk skatt.

De bör därför tala med någon expert på internationell skatterätt innan de gör något som kan störa deras tidigare upplägg.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.