headphones newspaper video-player

Kan man skriva utbildningskontrakt?

Vi har flera anställda som slutat efter dyra utbildningar som vi har bekostat. Jag har hört talas om utbildningskontrakt som låser den anställde exempelvis ett år på företaget och om han/hon slutar innan så är den anställde återbetalningsskyldig. Vad är viktigt att tänka på?

Det finns ett antal saker man bör tänka på, för att så långt möjligt försäkra sig om att en s.k. utbildningsklausul ska hålla juridiskt. Man bör begränsa tiden som arbetstagaren förbinder sig att stanna kvar i anställningen efter utbildningen och ta ställning till om tiden står i rimlig proportion till arbetsgivarens utbildningskostnad. Om det har det varit fråga om sedvanlig kompetensutveckling är det inte rimligt att arbetstagaren ska bli återbetalningsskyldig. Har däremot arbetstagaren övertalat arbetsgivaren att få genomgå en extraordinär dyr utbildning talar mycket för att arbetstagaren kan bli återbetalningsskyldig.

En annan faktor är vems initiativ det var att arbetstagaren skulle gå utbildningen. Om arbetsgivaren mer eller mindre beordrat arbetstagaren att gå utbildningen så är det knappast rimligt att arbetstagaren ska återbetala kostnaden för denna om han slutar.

Man bör också beakta vad skälet är till att den anställde säger upp sin anställning. Om det är så att den anställde börjat konkurrera med arbetsgivaren kan det vara rimligt att utbildningskostnaden ska återbetalas. Om det istället är t.ex. av privata skäl som den anställde slutar kan det vara oskäligt att återkräva utbildningskostnaden.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD