headphones newspaper video-player

Lokalt företagsklimat

Bättre dialog mellan företag och kommuner stärker samhället

Småföretagen och deras anställda sammantaget står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå. Företagarna vill, med våra föreningar på 240 platser runt om i landet, synliggöra de mindre företagens  betydelse för kommunerna och skapa dialog om det lokala näringslivsklimatet.

Det finns många områden där politiker och tjänstemän på kommunen kan förbättra förutsättningarna för ortens småföretagare. Allt från fysisk planering av vägar och infrastruktur, till hur man arbetar med offentliga upphandlingar och samverkan mellan skola och näringsliv.

Mer om enskilda lokala projekt hittar du här. Frågor vi driver lokalt

Välfärdsskaparna 2017

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner. Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora för...

Visa fler

Läs mer om Lokalt företagsklimat

Företagarklimatet i Umeå

Umeå tappar i Svenskt näringslivs ranking av kommunens företagarklimat, från plats 167 i Sverige 2020, till plats 179 i år. Enligt de 160 Umeåföretag som svarat på enkäten anses...

Företagarklimatet i Umeå

Umeå tappar i Svenskt näringslivs ranking av kommunens företagarklimat, från plats 167 i Sverige 2020, till plats 179 i år. Enligt de 160 Umeåföretag som svarat på enkäten anses...

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.