headphones newspaper video-player

Spelar det roll vem som tar initiativ till konkurs?

Fråga: Är det skillnad på att själv ansöka om konkurs eller om någon annan begär företaget i konkurs?

Svar: Ja, vid egen ansökan fattar domstolen i princip omgående om konkurs. Görs ansökan av utomstående hålls normalt en så kallad konkursförhandling, där frågan om insolvens prövas. Med detta menas att tingsrätten prövar om företaget annat än tillfälligt inte kan betala sina skulder i den takt som de förfaller till betalning. 

 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.