headphones newspaper video-player
Vilande bolag och a-kassa för företagare

Kan vilande bolag drivas av anställda?

Om jag säger upp mig själv från mitt företag men kvarstår som ägare utan lön, kan jag då låta anställda driva företaget vidare åt mig och själv ta ut a-kassa tills företaget är på fötter och jag kan återanställa mig själv? Har ett AB.

Nej, i en vilande verksamhet får inga åtgärder vidtas av någon, förutom så kallade skyddsåtgärder.

Läs mer här om skyddsåtgärder och nya regler för vilande företag