headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Säga upp anställd som inte fungerar

Jag har en anställd som inte fungerar, som jag vill säga upp. Hur gör jag?

Det ställs krav på dig som arbetsgivare som innebär att du måste ha gjort allt som rimligen kan begäras för att komma till rätta med problemen med den anställde.

Detta är ur olika aspekter, bland annat om du ska säga upp av personliga skäl eller av arbetsbrist, exempelvis.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.