headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Internationella restriktioner för varumärken

Jag undrar ifall det finns några internationella restriktioner när det gäller att använda sig utav "®" registrerat märke på sin logga? Har registrerat mitt varumärke i Sverige.

"R"-beteckningen har ingen juridisk betydelse i Norden, men kan naturligtvis användas ändå som en upplysning om att varumärket är registrerat. Det finns heller inget hinder mot att använda denna märkning utomlands, även om varumärket inte är registrerat i det land du använder märket. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap