För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Blir anställd utan a-kassa om jag säger upp p.g.a. personliga skäl?

Fråga: Jag funderar på att säga upp en anställd på grund av personliga skäl då hen varit olovligen frånvarande under en längre tid. Stämmer det att den anställde riskerar att bli avstängd från a-kassan i några månader om jag säger upp på grund av personliga skäl?

Svar från juristen: Ja, om den anställde själv orsakar arbetslösheten ska a-kassan stänga av från ersättning i 45 dagar. Det kan vara till exempel att den anställde själv sagt upp sig eller att du som arbetsgivare säger upp en anställd på grund av att hen uppfört sig otillbörligt. 

En anställd kan uppföra sig otillbörligt genom att till exempel vara olovligt frånvarande eller arbetsvägra. Så när du i a-kassans blankett för arbetsgivarintyg fyller i att du sagt upp på grund av personliga skäl kommer a-kassan att undersöka om de ska göra en avstängning. I ditt fall stämmer det att den anställde riskerar att bli avstängd från arbetslöshetsersättning då det är den olovliga frånvaron som orsakar uppsägningen. 

Inte tillämpa avstängning från a-kassa om överenskommelse 

Men för a-kasseansökningar för tiden från den 1 oktober 2022 gäller att den arbetslöse inte ska stängas av från a-kassa när anställningen har upphört enligt en överenskommelse som har träffats sedan arbetsgivaren har tagit initiativ till att säga upp eller när uppsägningens giltighet är föremål för en rättegång eller en förhandling enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet eller kollektivavtal. Ni kan med andra ord undvika avstängning genom att ni ingår en överenskommelse om anställningens upphörande t.ex. efter att du som arbetsgivare har lämnat en underrättelse om uppsägning p.g.a. personliga skäl eller kallat MBL-förhandling om uppsägningen och ansökan om a-kassa gäller för tiden från och med den 1 oktober 2022 eller senare. 

Att den uppsagde inte ska stängas av i dessa fall ska uppväga att en uppsagd inte har kvar sin anställning efter uppsägningstidens slut under process om ogiltigförklaring i domstol. Du kan läsa mer om det förslaget i artikeln Vad händer med uppsägningen om den går till domstol?

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.