För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Fakta om bolagsrätt

Företagarna förklarar vad bolagsrätt är och hur försäljning samt köp fungerar.

Bolagsrätt

Företag kan drivas i olika bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Varje bolagsform har sin reglering. Det är viktigt att du som företagare har klart för dig vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har. I vissa fall kan du bli personligen ansvarig för bolagets skulder.

Om flera personer är delägare i ett bolag behövs ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal för att förebygga tvister. När en tvist väl uppstått är det mycket svårare att lösa problemen om det inte finns något avtal. Oenighet om bolagets värde kan framtvinga en försäljning om den ena parten vill lämna bolaget.

Försäljning och köp

Vid försäljning eller köp av andra bolag eller delar av bolag bör skriftliga avtal upprättas. Det kan också finnas anledning att någon gör en genomgång av bolagets tillgångar och skulder innan ett köp eller en försäljning äger rum. I dessa situationer behövs oftast juridisk hjälp och det är väl värt att anlita en jurist. Hur väl ett avtal än är skrivet kan det uppstå olika tolkningar av innehållet med en rättslig tvist som följd.

Av olika anledningar kan man behöva avveckla bolaget. Innan du fattar ett sådant beslut kan det vara bra att få en genomgång av vad det innebär.

Företagarnas rådgivning

Som företagare kan du behöva hjälp med frågor om tillskott till bolagets kapital, bolagsstämmor eller minoritetsskyddet i aktiebolag. I ovanstående frågor och många fler, kan du vända dig till Företagarnas rådgivning.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.