podcast news play företagaren I media förmån

Fakta om bolagsrätt

Företagarna förklarar vad bolagsrätt är och hur försäljning samt köp fungerar.

Bolagsrätt

Företag kan drivas i olika bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Varje bolagsform har sin reglering. Det är viktigt att du som företagare har klart för dig vilka rättsliga konsekvenser de olika formerna har. I vissa fall kan du bli personligen ansvarig för bolagets skulder.

Om flera personer är delägare i ett bolag behövs ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal för att förebygga tvister. När en tvist väl uppstått är det mycket svårare att lösa problemen om det inte finns något avtal. Oenighet om bolagets värde kan framtvinga en försäljning om den ena parten vill lämna bolaget.

Försäljning och köp

Vid försäljning eller köp av andra bolag eller delar av bolag bör skriftliga avtal upprättas. Det kan också finnas anledning att någon gör en genomgång av bolagets tillgångar och skulder innan ett köp eller en försäljning äger rum. I dessa situationer behövs oftast juridisk hjälp och det är väl värt att anlita en jurist. Hur väl ett avtal än är skrivet kan det uppstå olika tolkningar av innehållet med en rättslig tvist som följd.

Av olika anledningar kan man behöva avveckla bolaget. Innan du fattar ett sådant beslut kan det vara bra att få en genomgång av vad det innebär.

Företagarnas rådgivning

Som företagare kan du behöva hjälp med frågor om tillskott till bolagets kapital, bolagsstämmor eller minoritetsskyddet i aktiebolag. I ovanstående frågor och många fler, kan du vända dig till Företagarnas rådgivning.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.