headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gör jag om en lokalhyresgäst inte vill skriva under uppsägningen?

Jag har en hyresgäst som jag vill säga upp eftersom jag behöver lokalen för att utvidga vår egen verksamhet. Jag gick över med uppsägningen till hyresgästen och bad honom skriva under att han mottagit uppsägningen, men det ville han inte göra.När anses det som att hyresgästen mottagit uppsägningen? Det är ju av betydelse för när man kan börja räkna uppsägningstiden.

En uppsägning vara skriftlig när hyresförhållandet varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Det är du som hyresvärd som ska kunna visa att hyresgästen har tagit emot uppsägningen.

I första hand ska uppsägningen lämnas till hyresgästen och har du bevisning att uppsägningen kommit fram till hyresgästen, t.ex. överlämnats av delgivningsman eller hyresgästen hämtat ut ett rekommenderat brev med uppsägningen, kan det räcka.

Om du inte får tag i hyresgästen kan du skicka uppsägningen i ett rekommenderat brev. Du ska då också lämna ett exemplar av uppsägningen till någon av de anställda på rörelsens fasta kontor. Om du inte får tag på någon av de anställda som du kan lämna uppsägningen till, ska du lägga handlingen i rörelsens postlåda.

Uppsägningen anses delgiven när hyresvärden utfört dessa steg. Utifrån bevishänseende är det bra att anlita delgivningsman som kan intyga att du utfört de olika stegen.

Reglerna om delgivning kan vara komplicerade. Ta därför kontakt med rådgivningen om du hamnar i en liknande situation.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap