För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vilka regler gäller för gym under corona?

Vad gäller för mig som driver ett gym under corona, och vad händer om jag bryter mot reglerna?

Fråga: 

Jag har ett gym. Vi har under pandemin fått färre besökare men kan fortfarande hålla öppet. Vad är det för regler jag måste följa och vad händer om jag bryter mot reglerna?

Svar från juristen:

Svaret är formulerat januari 2021. Pandemilagen gäller t.o.m. den 30 september 2021. Tänk på att hålla dig uppdaterad om nya regler.

Gym tillhör den typ av verksamheter som det nu finns mer detaljföreskrifter för när det gäller att förhindra smittspridning. Du kan läsa mer om reglerna nedan.

Om du bryter mot reglerna så kan Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet utfärda s.k. föreläggande om rättelse och de har möjlighet att förena föreläggandet med ett vite. Det innebär att om ditt företag bryter mot föreläggandet kan ditt företag få betala vite.

Detta ska du:

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning eller ett badhus, ska:

 1. Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 2. Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 3. Se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

Ditt företag ska dessutom:

 1. Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet). Inom varje avgränsat utrymme ska varje besökare kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan 
 2. Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts. 
 3. Tydligt anslå maxantalet, exempelvis genom att sätta upp en skylt.
 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids t.ex. genom att räkna antalet in- och passerande besökare.
 5. Informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas. 
 6. Erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
 7. Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 8. Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
 9. Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. 

Så här kan trängsel undvikas

 1. Anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång. 
 2. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
 3. Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i en lokal.
 4. Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Pandemilagen som ger regeringen och myndigheter rätt att utfärda dessa begränsande regler, tillsyn m.m. gäller t.o.m. den 30 september 2021.

Tänk på att hålla dig uppdaterad om nya regler som kan komma så att du kan anpassa din verksamhet på ett lämpligt sätt. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.