headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad gäller för att spela musik i offentlig miljö?

Vad gäller för att spela musik i offentlig miljö? Vilka avgifter måste jag betala?

Att spela musik i sin verksamhet kan skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda men även stimulera kunder till köp.  Det är främst upphovsrättslagen som sätter upp regler för offentligt framförande av musik. Om man driver en verksamhet som allmänheten har tillträde till, och man dessutom vill spela musik där, ska man i regel betala för detta. Det innebär att du som driver exempelvis en frisörsalong, bar, affär, restaurang eller gym oftast är tvungen att teckna två eller flera licens-avtal med STIM respektive SAMI (dvs. två olika organisationer).

STIM är en ekonomisk förening och har som uppgift att tillvarata upphovsmännens ersättningsrätt inom musikområdet. STIM ser alltså till att exempelvis kompositörer, låtskrivare, musikförlag, textförfattare och tonsättare får betalt. SAMI som är en annan organisation skild från STIM och tillvaratar istället för upphovsmän - artisters och musikers intressen (dvs. de som framför det skrivna verket).

På större arbetsplatser där det spelas musik men som inte är öppna för allmänheten, kan det ändå behövas ett licensavtal med STIM och SAMI. Gränsen går vid 40 anställda där minst 20 kan lyssna på musiken. I andra fall där en företagare spelar musik i en telefonväxel eller en servering kan det behövas ett separat licensavtal för detta. STIM beräknar avgiften på antal dagar som verksamheten är öppen samt hur många sittplatser som serveringen har. En restaurang med 40 sittplatser ska (2016) betala ca 3500 kr för sin musiklicens, vad avser själva serveringen. Utöver detta kan den som har verksamheten även få betala en ytterligare avgift för eventuell klubb, karaoke eller dj verksamhet. För att ta reda på exakt hur mycket ni ska betala i er verksamhet är det bäst att ta kontakt med STIM och SAMI.

Du kan läsa mer om STIM och SAMI på länkarna nedan:

https://www.stim.se/sv/musikanvandare

https://www.sami.se/

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap