För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Planerar ni att ta in extra personal/skolungdom under julledigheten?

Under julledigheten passar många företagare på att ta in extrapersonal för att fylla upp när ordinarie personal har ledigt eller om det är mycket att göra. Ofta består extrapersonalen av ungdomar som får chansen att få arbetslivserfarenhet.

Men det finns några saker som man bör tänka på som arbetsgivare och det har Företagarnas jurister summerat i denna FAQ.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr "så får barn och ungdomar arbeta" som innehåller värdefull information. Broschyren kan hämtas på arbetsmiljöverkets hemsida.

Rekommendationen är att upprätta skriftliga anställningsavtal. Lämpligen tecknas ett avtal om allmän viss- tidsanställning eller ett vikariat. Blanketter och mallar finns bl.a. tillgängliga på sidan Blanketter & Mallar.

Vad minderåriga får arbeta med regleras i arbetsmiljölagen. De får till exempel inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot. Reglerna omfattar även minderåriga som arbetar oavlönat i familjens företag.

Lön

Lön gäller efter överenskommelse och styrs bl.a. av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för skolungdom och extra personal bör ligga. I de fall då anställningen är kortare än tre månader kan avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. Den anställde har alltid rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört.

På lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär 12 procent av intjänad lön. Vid sjukdom är huvudregeln att man har rätt till sjuklön från första dagen av anställningen, undantaget är om anställningen är kortare än en månad, då måste arbetstagaren varit anställd fjorton kalenderdagar i följd för att ha rätt till sjuklön.

Arbetstider

I föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om arbetstider. När det inte står något särskilt i föreskrifterna så gäller arbetstidslagen även för minderåriga. Minderåriga får aldrig arbeta mellan midnatt och klockan fem på morgonen. Enligt föreskrifterna ska en minderårig ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete. Dessutom finns det i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet, till exempel en fikapaus.

Se vidare vår text om att ”anställa ungdomar”.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.