headphones newspaper video-player

Tar staten även egenföretagares sjuklönekostnader under coronakrisen?

Staten ska gå in och ta delar av sjuklönekostnader till den 31 december 2020 med anledning av coronakrisen. Gäller det även för mig som är egenföretagare utan anställda?

Svar:

Det ser lite olika ut beroende på om du driver aktiebolag eller enskild firma. Egenföretagare med enskild firma får ingen sjuklön utan kan istället få sjukpenning från Försäkringskassan, i vanlig fall efter viss karens på en till 90 dagar.

Karenstiden väljer egenföretagaren och längre karenstid ger lägre egenavgift. Egenföretagare med aktiebolag får sjuklön från sitt aktiebolag och aktiebolaget får viss ersättning för sjuklönekostnaderna. Aktiebolaget redovisar sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

Läs mer om hur mycket staten ersätter för sjuklönekostnaderna.

De som driver enskild firma får en ersättning genom att de får en schabloniserad sjukpenning för de första 14 dagarna i sjukperioden. De egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar får inte någon inkomst efter dag 14 utan det blir ett uppehåll tills deras karenstid är över.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.