headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Tar staten även egenföretagares sjuklönekostnader under coronakrisen?

Staten ska gå in och ta sjuklönekostnader för fyra månader, från april till och med juli 2020 med anledning av coronakrisen. Gäller det även för mig som är egenföretagare utan anställda?

Svar:

Det ser lite olika ut beroende på om du driver aktiebolag eller enskild firma.

Enligt regeringens förslag så omfattas egenföretagare med aktiebolag av ändringen. De som driver enskild firma får en ersättning genom att de får en schabloniserad sjukpenning för de första 14 dagarna i sjukperioden.

Däremot inkluderas inte de egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar och som inte får någon inkomst efter dag 14. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap