podcast news play företagaren I media förmån
Foto: Shutterstock.

Hur gör jag för att bli en prioriterad fordringsägare?

Fråga: Jag har hört att vissa fordringsägare har företräde vid konkurs eller utmätning. En av mina kunder har gått i konkurs. Hur gör jag för att bli en prioriterad fordringsägare?

Svar:  För att bli prioriterad fordringsägare ska du skaffa någon av de säkerheter som omfattas av den särskilda förmånsrätten. Eller leverera en sådan tjänst att den omfattas av reglerna om allmän förmånsrätt. 

I allmänhet betalas fordringar i följande ordning:  

  1. Utgifter för konkursboet.
  2. Fordringar med särskild förmånsrätt, det vill säga du får betalt ur det som konkursboet får när egendom som är säkerheten säljs – intecknad fast egendom eller egendom som innehas med panträtt, retentionsrätt, företagshypotek m.m.
  3. Fordringar med allmän förmånsrätt, det vill säga du får betalt efter ovanstående men utan anknytning till viss säkerhet - en borgenärs kostnader för själva konkursansökan, vissa kostnader i samband med företagsrekonstruktion eller resolution, kostnader för revison enligt lag och upprättande av räkenskapsmaterial och bokföring och arbetstagares lönefordringar inklusive fordran på semesterersättning, pension och liknande och kvalificerade insättningar enligt lagen om resolution. 
  4. Oprioriterade fordringar – övriga som inte har förmånsrätt får lika stor andel av sin fordran betald.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.