För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur gör jag som företagare med inskolning på förskolan?

Kan jag som företagare vara föräldraledig för att skola in mitt barn i förskolan? Jag undrar även om jag måste ge anställda ledigt för inskolning av deras barn på skola eller fritids?

Ja, som företagare bestämmer du när du ska vara ledig. Men för att du ska ha rätt till föräldrapenning krävs att du avstår från arbete och vårdar barnet. För att du ska anses vårda barnet krävs att barnet är tillsammans med dig för att du ska få föräldrapenning. Men från och med den 1 januari 2019 gäller att du kan ta ut föräldrapenning vid inskolning till verksamhet som omfattas av skollagen trots att du inte vårdar barnet under större del av dagen. Vid inskolning är det nämligen vanligt att föräldrar närvarar i början av inskolningsperioden medan de i slutet av inskolningsperioden bara behöver vara tillgänglig vid behov.

Möjligheten att kunna ta ut föräldrapenning utan kravet på “rumslig kontakt” med barnet gäller dock endast vid inskolning och om du som förälder helt och hållet avstår från arbete. För att kunna ta ut en hel dag med föräldrapenning på lägstanivå krävs det även att du avstår från arbete med mer än en åttondel av din arbetsdag samt att du och den andra föräldern, tillsammans eller var för sig redan ha tagit ut totalt 180 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. 

Skyldig bevilja föräldraledighet

Som arbetsgivare är du skyldig att bevilja föräldraledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader eller, under förutsättning att föräldern har hel föräldrapenning, för tid därefter. Anställda har också rätt att få ledigt när de får föräldrapenning på deltid. Arbetstagarens rätt till sådan ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.

Kom ihåg att du inte har rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning (vabba) under inskolning, eftersom varken barnet eller ordinarie vårdare är sjuk. Inte heller om du redan är ledig från ditt arbete, till exempel har semester eller en arbetsfri dag, kan du få föräldrapenning då du inte avstår från arbete för att vårda ditt barn.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.