headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Här kan du hitta mer information om de frågor Företagarna arbetar med på riksnivå men även lokalt i arbetet mot ett bättre företagarklimat.
#4av5jobb

Frågor vi driver

Kollektivavtal

Läs mer om vårt opinionsarbete på frågor som berör kollektivavtal.

Visa fler

Intervju & reportage

Här publiceras intervjuer och reportage från våra lokala företagare. Vi kommer gärna på besök och...

Syd
Delta i Företagarnas panel!

Vill du påverka politiken i en mer företagarvänlig riktning? Ett par gånger om året ges du möjlighet att delta i olika enkäter och undersökningar som ligger till grund för Företagarnas analyser och rapporter. 

Rapporter och statistik

Företagarna analyserar och sammanställer varje år rapporter och mängder av statistik som rör företagandet i Sverige.

Strategiska prioriteringar och målsättningar

För att kunna bedriva ett framgångsrikt politiskt och opinionsbildande arbete krävs tydliga prioriteringar och mål.

Givet det politiska läget finns det ett antal frågor där Företagarna behöver flytta fram sina positioner.

Prioriterade områden:

  • Företagare ska kunna verka på en rättvis och konkurrensneutral marknad. Villkoren för företagande ska vara lika, oavsett företagsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett var företaget verkar geografiskt i Sverige.

  • Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas. Antingen ska detta ske genom sänkta arbetsgivaravgifter eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens. 

  • Det behövs en översyn av skattesystemet som ger internationellt konkurrenskraft och incitament till företagande, arbete, utbildning och rörlighet. Det ska vara mer lönsamt att ta de risker och det ansvar som det innebär att driva företag. Ta bort de regler som idag missgynnar ägaredda företag.

  • Intensifiera den nationella regelförenklingen.  Moms- och inkomstskatt är, tillsammans med de arbetsrättsliga reglerna, den tyngsta regelbördan och är tillväxthinder för små företag.  Anpassa reglerna för småföretagare. Inte tvärtom.

  • Trygghetssystemen måste vara anpassade för små företag.  Företagare ska ha samma rättigheter som anställda eftersom de betalar in i socialförsäkringssystemen efter samma principer