headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Vi jobbar för bättre villkor för företagare

Företagarna vill förbättra förutsättningarna små, ägarledda företag, både lokalt och på riksplanet. 

På denna sida presenterar vi olika frågor vi arbetar med, runt om i landet. Hittar du inget publicerat för din ort, kontakta gärna din närmsta förening för att veta mer om det lokala politiska arbetet.

Läs gärna

Läs mer om olika frågor och projekt vi driver nedan. 

Almedalsveckan

Företagarnas utredare och experter deltar i seminarier och möten under politikerveckan i Almedale...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD