headphones newspaper video-player

Frågor vi driver

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck, bättre finansiering och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och bättre välfärd. Här kan du läsa mer om de frågor Företagarna arbetar med för ett bättre företagarklimat.

4 av 5 jobb skapas i små- och medelstora företag

Frågor vi driver

Kollektivavtal

Läs mer om vårt opinionsarbete på frågor som berör kollektivavtal.

Kompetensfrågor

Företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna växa.

Visa fler

Intervju & reportage

Här publiceras intervjuer och reportage från våra lokala företagare. Vi kommer gärna på besök och...

Syd
Delta i Företagarnas panel!

Vill du påverka politiken i en mer företagarvänlig riktning? Ett par gånger om året ges du möjlighet att delta i olika enkäter och undersökningar som ligger till grund för Företagarnas analyser och rapporter. 

Rapporter och statistik

Företagarna analyserar och sammanställer varje år rapporter och mängder av statistik som rör företagandet i Sverige.