headphones newspaper video-player

Går det att ta bort mobiltelefon i tjänst?

Vi har en anställd som det i anställningsavtalet står att vi tillhandahåller mobiltelefon. Nu är det så att denna person endast ska jobba från kontoret och behöver därför inte mobil längre. Ska anställningsavtalet skrivas om eller hur gör man för att det efteråt inte ska komma några rättsliga saker? Personen i fråga är meddelad och vet att telefonen inte ska ingå i tjänsten längre.

Huvudprincipen är att om arbetstagaren inte får använda mobilen privat så är det ingen löneförmån, och då kan du ta bort den om arbetstagaren inte har användning för telefonen längre.

Om det står i anställningsavtalet att telefonen ingår som en förmån där hon även fått utnyttja mobilen även privat kan detta däremot ses som en löneförmån och kan då inte tas bort ensidigt. Om detta är fallet så ska avtalet sägas upp för att personen sedan ska återanställas till det nya anställningsavtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD