headphones newspaper video-player

Går det att ta bort mobiltelefon i tjänst?

Vi har en anställd som det i anställningsavtalet står att vi tillhandahåller mobiltelefon. Nu är det så att denna person endast ska jobba från kontoret och behöver därför inte mobil längre. Ska anställningsavtalet skrivas om eller hur gör man för att det efteråt inte ska komma några rättsliga saker? Personen i fråga är meddelad och vet att telefonen inte ska ingå i tjänsten längre.

Huvudprincipen är att om arbetstagaren inte får använda mobilen privat så är det ingen löneförmån, och då kan du ta bort den om arbetstagaren inte har användning för telefonen längre.

Om det står i anställningsavtalet att telefonen ingår som en förmån där hon även fått utnyttja mobilen även privat kan detta däremot ses som en löneförmån och kan då inte tas bort ensidigt. I detta fall ska du som arbetsgivare MBL-förhandla förändringen om du har kollektivavtal innan du erbjuder henne de ändrade anställningsvillkoren. Ifall den anställde tackar nej till erbjudandet ska du informera och MBL-förhandla ändringen alternativt uppsägning p.g.a. arbetsbrist med det fack den anställde tillhör.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD