För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan en företagare få föräldrapenning?

Ja, föräldrapenningen beräknas utifrån din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det är dock skillnader beroende på vilken företagsform verksamheten bedrivs i.

Är det skillnad på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, om jag har en enskild firma eller ett aktiebolag?

Ja, har du ett aktiebolag räknas du som anställd och SGI:n beräknas på den lön som du har tagit ut. Har du en enskild firma beräknas din sjukpenninggrundande inkomst utifrån din beräknade inkomst av näringsverksamheten under förutsättning att din enskilda verksamhet har funnits längre än 24 månader.

Är ny som företagare får du under de första 36 månader en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Detta gäller efter den 1 augusti 2018 även för den som har AB.

När får jag överlåta min föräldrapenning till någon annan så att jag kan fortsätta att arbeta i mitt företag?

Den vanliga föräldrapenningen, som Försäkringskassan betalar ut med anledning av barns födelse eller adoption, kan bara överlåtas på den andra föräldern. Men 60 dagar av de dagar som är på sjukpenningnivån kan inte avstås ifrån.

Avstående till förmån för andre föräldern ska göras skriftligen. Om ni har gemensam vårdnad delar ni på föräldrapenningdagarna. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad gäller att den föräldern har rätt till alla dagarna med föräldrapenning.

När det gäller tillfällig föräldrapenning kan rätten till tillfällig föräldrapenning överlåtas till någon annan som är försäkrad för tillfällig föräldrapenning. Detta får göras i de fall den tillfälliga föräldrapenningen avser avstående från arbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller i vissa fall då barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittar.

Kan jag ta ut föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning för inskolning?

Ja, du kan ta föräldrapenning för de dagar som det är inskolning. Huvudregeln är att du bara kan få föräldrapenning när du är tillsammans med ditt barn. Men under inskolningen kan du ta ut hel föräldrapenning på sjukpenningnivå även om du lämnar förskolan eller skolan en stund. Det viktiga är att du är tillsammans med ditt barn mer än 75 procent (tre fjärdedelar) av din vanliga arbetstid. Du kan inte ta ut tillfällig föräldrapenning för inskolning eftersom barnet inte är sjukt.

Har anställda rätt till ledighet för inskolning?

Anställda har rätt till föräldraledighet om de tar ut föräldrapenning. Den förälder som vill ta ut föräldraledighet för inskolning ska anmäla det till arbetsgivaren som huvudregel två månader innan eller så snart det kan ske. Normalt kan arbetsgivare inte skjuta eller vägra föräldraledighet. Det är bara om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren och det behövs för att verksamheten ska kunna fortgå utan störning som arbetsgivaren kan skjuta på föräldraledigheten. När det är inskolning så är det en olägenhet att skjuta på föräldraledigheten och därför ska arbetsgivaren ge den anställde ledigt.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.