headphones newspaper video-player

3:12 - reglerna

3:12-reglerna kallas de delar av inkomstskattelagen (kapitel 56 och 57) som styr hur inkomster till fåmansföretagare beskattas. Reglerna tillkom vid den stora skattereformen 1991 och har ändrats ett antal gånger sedan dess.

2017 föreslog regeringen ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skatterna och ökat krånglet för små företag. Med rätta blev många upprörda, och engagerade. Att höja skatten för små företag gynnar inte företagens tillväxt och möjlighet till jobbskapande.

Regeringen backade sedan från förslaget till försämrade 3:12-regler. Det var ett mycket positivt besked för alla företagare. Företagarna arbetade enträget med att driva opinion mot de företagsfientliga delarna av förslaget och vann gehör.

Trots detta är 3:12-reglerna fortfarande krångliga, svårtolkade och oförutsebara på många sätt. Sveriges företagare skulle ha nytta av ett enklare regelverk. Företagarna arbetar därför för en reform av 3:12-reglerna, där regelverket bantas ner och förenklas, samtidigt som skatterna på fåmansföretag sänks.

Här samlar vi nyheter, tips och information för den som vill veta mer.

Senaste artiklarna om 3:12-reglerna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD