headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

3:12-reglerna

Sveriges företagare behöver enklare regelverk

3:12-reglerna kallas de delar av inkomstskattelagen (kapitel 56 och 57) som styr hur inkomster till fåmansföretagare beskattas. 

Företagarna var 2017 med och stoppade ändringar av 3:12 som skulle gjort det ännu dyrare och krångligare för företag. Men vi vill mer, 3:12-reglerna är fortfarande krångliga, svårtolkade och oförutsägbara på många sätt. Vi arbetar därför för en reform av 3:12-reglerna, där regelverket bantas ner och förenklas, samtidigt som skatterna på fåmansföretag sänks.

Regeringen och dess stödpartier har i januariavtalet aviserat att en översyn ska göras av 3:12-reglerna. En utredning ska tillsättas med sikte på att vara klar 2021. 

Läs mer om Skatter

Dyrare förmånsbil 2021

Snart blir det dyrare att ha förmånsbil. Här är förändringarna som du som företagare behöver känna till.

Dyrare förmånsbil 2021

Snart blir det dyrare att ha förmånsbil. Här är förändringarna som du som företagare behöver känna till.

Taggar
Riks