headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

3:12-reglerna

3:12-reglerna kallas de delar av inkomstskattelagen (kapitel 56 och 57) som styr hur inkomster till fåmansföretagare beskattas.

2017 föreslog regeringen ändringar av 3:12-reglerna som skulle ha höjt skatterna och ökat krånglet för små företag. Företagarna arbetade enträget med att driva opinion mot de företagsfientliga delarna av förslaget som skulle slå mot företagens tillväxt och jobbskapandet. Vi vann gehör! Regeringen backade från förslaget till försämrade 3:12-regler. 

Trots detta är 3:12-reglerna fortfarande krångliga, svårtolkade och oförutsebara på många sätt. Sveriges företagare skulle ha nytta av ett enklare regelverk. Företagarna arbetar därför för en reform av 3:12-reglerna, där regelverket bantas ner och förenklas, samtidigt som skatterna på fåmansföretag sänks.

Regeringen och dess stödpartier har i januariavtalet aviserat att en översyn ska göras av 3:12-reglerna. En utredning ska tillsättas i år, med sikte på att vara klar 2021. 

Läs mer om Skatter

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap